Open Ateliers Haren


In 2011 is Open Ateliers Haren op 9 en 10 april, het tweede weekend in april.
Informatie voor kunstenaars over deelname en selectie is te verkrijgen bij de werkgroep,
per post: p/a Scharlakenlaan 18 9751 HD Haren en per mail: mieke@mnu.nl.

Agenda 2011


29 maart tot en met 10 april: expositie met het thema “Verbindingen” in het Clockhuys.
Vrijdag 8 april: Opening 20.30 uur in het Clockhuys.
Zaterdag 9 april van 11 tot 17u: Ateliers open; tot 16u 't Clockhuys open.
Zondag 10 april van 11 tot 17u: Ateliers open; tot 16u ook 't Clockhuys open.

Op de achtergrond


Culturele raad
De culturele Raad bevordert kunst en cultuur in Haren. De Culturele Raad benoemt de Selectie Commisie van Open Ateliers Haren, beoordeelt de selectiecriteria, zorgt voor incidentele subsidie en beheert de penningen.

Selectie Commissie
De Selectiecommissie bekijkt de informatie en een kunstwerk van kunstenaars die zich hebben aangemeld. De commissie geeft aan of aan de selectiecriteria wordt voldaan, en aan Open Ateliers kan worden deelgenomen. Ook bepaalt de commissie wie kan deelnemen met vermelding van beroepskunstenaar. De commissie bezoekt alle kunstenaars tijdens de Open Ateliers voor evaluatie nadien. De commissie is door de Culturele Raad ingesteld en bestaat uit Henny Zikken, Herman Bartelds en Leo Kools. De selectiecriteria zijn in overleg met de Culturele Raad opgesteld.

Werkgroep
De Werkgroep Open Ateliers Haren bestaat uit Franzis-Paula Maas, Pete Silverstein, Liesbeth van Leeuwen en Mieke van Nunen. De werkgroep zorgt voor de voorbereiding, het materiaal, internet, publiciteit, de contacten met de deelnemers, Culturele raad, gemeente Haren, bedrijven en vrijwilligers. Overigens, de werkgroep zelf is volledig vrijwilligerswerk.

Historie


Open Ateliers Haren bestaat sinds 2002. In 2002 nam Marianne Dijkstra het initiatief om in Haren voor het eerst een Open Kunstroute te organiseren. Door de jaren heen is deze verder gegroeid en uitgebreid. Sinds 2009 is de route verandert in Open Ateliers Haren. Door de groei in deelnemers, bezoekers, presentatie en bekendheid komen steeds meer mensen in contact met kunst en met kunstenaars. In 2010 deden meer dan 50 kunstenaars mee in 38 ateliers.