naam: Joke Langendorff
straat: Quintusweg 4
postcode: 9751 VW
plaats: Haren
telefoon: 0505348420
mail:  
website: www.jokelangendorff.nl
 
Mijn werk kenmerkt zich door heftig espressief kleurgebruik en grillige lijnen, waarbij de personages zo sterk worden vervormd, dat het haast abstracte wezens worden. Mijn totale werk kenmerkt zich, door veel verschiillende perioden, die gelijke tred houden met mijn ontwikkeling als mens.