5 - Joop Wolff
Oosterweg 77 Haren

FotoGrafiek

Ik noem mijn werk FotoGrafiek omdat ik mijn uitgangsmateriaal: foto's of gescande voorwerpen, grafisch bewerk. Daaruit ontstaan verrassende, indringend nabije beelden, die soms dicht bij het oorspronkelijke beeld blijven, maar vaker abstracter, niet gemakkelijk herleidbaar werk opleveren. Nooit blijkt een foto alleen maar een goede weergave van het gefotografeerde. Naast de primaire weergave bevatten beelden en objecten structuren en details die me treffen en meenemen in nog niet geziene werkelijkheden, die daar kennelijk al beschikbaar waren.
www.joopwolff.nl