3 - Sannie Oppelaar
Oosterweg 99 Haren

Keramische en bronzen beelden

Sannie Oppelaar probeert, dat wat haar raakt vorm te geven in beelden met de mens als uitgangspunt Ze werkt sterk vanuit intuďtieve associatie. Emotie of beweging zijn essentiëel De vorm is leidend, wat is weggelaten of juist toegevoegd. Ook ‘t kleuren (d.m.v. engobes,(raku)-glazuren, majolica en pigmenten) gebeurt om die emotie en/of beweging voelbaar te maken en te versterken. Figuratief en abstract wisselen elkaar zo af. De beelden zijn keramisch of brons.
www.sannieoppelaar.nl

sannieo@zonnet.nl