10 - Saskia de Boer
Zorgboerderij - Klaverlaan 37 Haren

Fotografie en poezie

Saskia de Boer is dichter en fotograaf. Dichten is zoeken naar woorden en haar foto’s zijn met licht geschreven. Landschappen, natuur en vergankelijkheid zijn onderwerpen die steeds terugkeren. In deze foto’s wordt een tijdloze stilte vastgelegd, soms met een verborgen boodschap of de gelaagdheid van een gedicht. Deze foto’s maken zichtbaar waar velen al ziende aan voorbijgaan.
www.saskiadeboer.com

saskiadeboer@home.nl